Mer enn hver tiende lokalpolitiker har opplevd å bli oppsøkt hjemme, på jobben eller på offentlige steder og blitt skjelt ut, truet med bank eller skade på eiendom eller på nærmeste familie. Det er ett av funnene i en rapport utført av Ipsos på oppdrag fra kommunesektorens organisasjon KS. Et langt større antall har vært utsatt for hatefulle ytringer knyttet til sitt virke som lokalpolitiker. Halvparten har vurdert å slutte med lokalpolitikk på grunn av dette. 15 prosent har sluttet.

Oppdragsgiver KS betegner det store omfanget denne typen hat og trusler har fått som svært alvorlig. KS-leder Gunn Marit Helgesen sier det truer både demokratiet og ytringsfriheten når folk ikke tør debattere viktige samfunnsspørsmål, og når halvparten sier de vurderer ikke å stille opp til valg, så er vi i alvorlig krise.

Ikke uventet er det yngre personer som har vært mest utsatt. Jo yngre man er, desto større er sjansen for å bli utsatt for hatefulle ytringer, heter det i rapporten. Her lokalt fikk vi se en flik at denne problemstillingen for noen måneder siden, da representanter for Natur og Ungdom fortalte at de hadde latt være å delta i jernbanedebatten i Hamar på grunn av hets og hatefulle ytringer. Undersøkelsen viser også at det er størst sjanse for å bli utsatt for konkrete trusler i sentrale strøk, og at Frp-politikere er de som hyppigst blir utsatt for hatefulle ytringer og trusler, mens KrF-politikere ligger i den andre enden.

Tirsdag kveld fikk undersøkelsen en konkret oppfølging. Under et arrangement i Oslo rådhus ble et «valgløfte» undertegnet av alle landets ordførere overrakt til stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. «Vi ønsker en ordentlig og redelig valgkamp i år, en debatt uten hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep», sier ordførerne, og lover å være rollemodeller i diskusjoner og debatter.

Vi slutter oss til ordførernes initiativ og løfte. Dette er en av de alvorligste truslene mot lokaldemokratiet vi har opplevd på lenge. Men antakelig er det helt andre enn våre ordførere som kunne hatt behov for å avlegge et løfte akkurat her.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00