Utsagnet er ikke med på å styrke Hamars stilling som studentby. Hedmark har den aller laveste dekningsgrader av studentboliger i landet. Under 10 prosent av studentene kan få studentbolig her i fylket.

Det økte antallet studieplasser fører til en enda tøffere kamp om studentboligene. Norsk Studentorganisasjon offentliggjorde før helgen sin årlige studentboligundersøkelse. Den viser at det i øyeblikket mangler over 14.000 boliger på å nå et mål om 20 prosent dekning. Med et stadig økende studenttall blir det flere studenter som kjemper om de samme boligene, og flere må finne bolig på et stadig mer presset privat marked.

Studentboliger bygges i dag som et spleiselag mellom staten og studentene via studentsamskipnaden. I statsbudsjettet hvert år bestemmes det hvor mange studentboliger staten skal gi tilskudd til. De siste årene har tilskuddet vært til 2.200 boliger. Studentorganisasjonen mener dette er for lite, og at det bør bygges minst 3.000 studentboliger hvert år i årene framover.

I dagens HA forteller vi om nye tilbud i privat regi til studentene i Hamar, klar til innflytting når det nye studieåret står til. De er et godt tilskudd til boligbehovet. For Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) har kun 320 studentboliger i Hamar. Hamar har fått tilskudd til 89 nye hybelenheter i år, men SINN ønsker seg enda flere. Lederen i studentorganisasjonen peker på bruk av tid, høye depositumer og kompliserte kontrakter som årsak til ønsket om flere studentboliger gjennom samskipnaden.

Ledige tomtearealer og utbyggingsmuligheter er i dag det største hinderet for en utbygging i Hamar. Dette er noe Hamar kommune bør merke seg. Hamar har ambisjoner om å styrke sin stilling som attraktiv studentby. Som nevnt i innledningen står en god bolig øverst på prioritetslista til søkerne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00