20 operative togledere har ansvaret for togdriften på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Dombås, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen. Nå vil jernbaneverket samle alle de åtte togledersentralene.

Vi kan selvsagt ikke forvente at enhver statlig arbeidsplass er aktuell for Hamar. Ei heller at arbeidsplasser som allerede er lagt hit, aldri kan flyttes. Vi registrerer at Jernbaneverket mener ny teknologi gjør det bedre å organisere toglederne i større enheter.

Likevel forundres vi over at det igjen er de store byene som skal få disse arbeidsplassene. Når det nå skal bli færre togledersentraler er det relativt forutsigbart hvor de er tenkt plassert: Oslo, Bergen og Trondheim. De samme byene har landets største pressområder, og sliter med høye boligpriser på grunn av for få boliger, et overbelastet kollektivtilbud og veinett. Det er for å forsøke å flytte folk ut av de største byene at det samme Jernbaneverket tilføres milliarder av kroner til blant annet å bygge ut jernbanens Intercity-strekninger.

Hamar har altfor mange moderne kvaliteter til at vi vil kjempe for merkelappen jernbanebyen. Men Hamar har utvilsomt en jernbanehistorie, og er skodd for oppgaven. Kunne ikke statlige etater overraske oss litt, og i stedet legge hele togledersentralen for Østlandet til Hamar? Det ville være å ta konsekvensen av målet om å gjøre hele Østlandet til ett bo-og arbeidsmarked.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00