Både fra administrasjonen i Sykehuset Innlandet og styreleder Anne Enger er det nå et nytt fokus: Finansiering fra staten. Det blir ikke noe sykehus uten at det bevilges anslagsvis 12 milliarder kroner. Frykten for å miste plassen i køen av sykehusprosjekter har blitt tydeligere. Vi registrerer dessuten at sykehuset blir mindre og mindre når det omtales av ledelsen.

Det er ikke unaturlig å tenke seg at det har kommet signaler fra Helse Sørøst om at utredningene snart må ende i et vedtak, hvis sykehusprosessen i Innlandet skal bli tatt på alvor. Dessuten peker Anne Enger på at det politiske systemet, les kommuner og fylkeskommuner, må støtte opp om prosessen. Ingen har lyst til å komme til helseministeren med et forslag det er stor politisk uenighet om.

Det er på tide at ledelsen i Sykehuset Innlandet tar skrittet ut av den endeløse debatten som har pågått i Innlandet og sørger for at prosjektet forankres hos statlige myndigheter. Dette ligner til forveksling den jernbanediskusjonen som har pågått i regionen de siste årene. En til tider navlebeskuende debatt blir meningsløs hvis den ikke ender med at Intercity til Lillehammer inkluderes i Nasjonal Transportplan. Det kan se ut som mange av aktørene har glemt nettopp det.

Faren er stor for at de to viktigste politiske sakene for innlandsfylkene kan ende uten resultat. Fortsatt står vi uten et sykehusvedtak som har bred politisk støtte og mulig statlig finansiering. Det er heller ikke usannsynlig at jernbanens dobbeltspor ender på Ottestad. Et slikt resultat ville være et stort tilbakeskritt.

Hvis lokale og regionale politikere utelukkende er opptatt av å slåss internt om lokalisering og togtrasé, kan det likevel hende det er akkurat der vi ender. Det må jobbes langt mer aktivt med å sikre statlig finansiering. I tillegg må det være større vilje til å samle seg om lokale og regionale beslutninger. Evnen til å finne gode kompromisser og bruke kreftene inn mot staten har ikke imponert oss.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00