Hamars nye rådmann har kastet seg ut i debatten om organiseringen av Nav, og hele trygdesystemet. Det er positivt med en frittalende rådmann. Rådmannsjobben har tradisjonelt vært tilbaketrukken med fokus på kommunens administrative liv. Men rådmannen har utvilsomt politisk makt. Da bør han også delta i det politiske ordskiftet, så lenge han ikke endrer rollefordelingen mellom politikere og administrasjon.

Det er grunn til å lytte til Bjørn Gudbjørgsrud når han snakker om Nav, med sin bakgrunn som tidligere tjenestedirektør i Nav. Utbetalingene av trygd har dessuten blitt så store at de er en utfordring for de fleste kommuner. Vi bør ha en aktiv holdning til denne utviklingen.

Likevel synes vi Gudbjørgsrud i et intervju i Hamar Arbeiderblad blir litt for kategorisk i sine konklusjoner. Vi slutter oss til hans hovedsynspunkt om at for mange under 30 år er på trygd. Men å fastslå at ingen under 30 år bør få langvarige trygdeløsninger blir unyansert. Som Gudbjørgsrud helt sikkert vet, finnes det mennesker som har opplevd overgrep og hatt en oppvekst som har påført dem skader som gjør at de aldri vil kunne ta full del i arbeidslivet. Det er kanskje debattskapende å gå ut med en så kategorisk påstand som Gudbjørgsrud gjør, men det er neppe egnet til å løse disse menneskenes livssituasjon.

Vi tror rådmannen har rett i at manglende utdanning er et hovedproblem for mange unge mennesker. Videregående utdanning er organisert slik at den ekskluderer mange som ikke har en teoretisk tenkemåte. Tidligere kunne ungdom som falt utenfor skolesystemet ta ufaglærte jobber. De er nå i ferd med å forsvinne.

Skal proklamasjoner om å kreve utdanning og aktivitet for å få stønad ha en mening, må skolesystemet endres. Videregående utdanning har mer eller mindre spilt fallitt, tross politikernes gjentatte proklamasjoner om at de skal lykkes. Et skolesystem som gir større muligheter for flere er nødvendig hvis Gudbjørgsruds kravlinje skal gi resultater.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00