Gjentatte avsløringer av dårlig dyrevelferd hos pelsdyrbøndene har ført til krav om at næringen må avvikles. Hittil har ingen regjering likevel villet gå til et så drastisk skritt.

I stedet skjerpes kravene til dyrevelferd kraftig, slik H/Frp-regjeringen foreslår i sin stortingsmelding. Kravet om at det ikke skal være lov å ha mink i bur i grupper, innebærer store investeringer for pelsdyrbøndene. I tillegg er det en rekke nye krav til foring, aktivisering, tilsyn og stell av pelsdyrene. Lederen for Norges Pelsdyralslag, Bertran Trane Skadsem sier til Nationen at forslaget fra regjeringen er «den verst tenkelige løsningen». Han spår at dette i realiteten blir en avvikling av næringen over 10–20 år.

Mange hadde ønsket at regjeringen viste politisk mot, og forbød pelsdyrnæringen, De grove bruddene på dyrevelferd har vært så mange at vi ikke lenger har tillit til at næringen kan rydde opp selv. Men når landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) likevel velger å gi næringen enda en sjanse, synes vi stortingsmeldingen er et skritt i riktig retning. Dale erkjenner at tiltakene er en betydelig inngripen i pelsnæringens driftsvilkår. Men som han legger til overfor Nationen: «Selv jeg, som er kritisk til mer regulering enn nødvendig, mener næringen trenger dette nå». Det sier litt om næringens omdømme i det politiske Norge.

Reaksjonene hos næringen tyder på at det ikke er mulig å opprettholde en pelsdyrnæring hvis man skal legge så stor vekt på dyrenes velferd som regjeringen nå legger opp til. Hvis så er tilfelle er det ingen grunn til å sørge over at brukene må legges ned. Vi har selvsagt forståelse for at det er bittert for den enkelte å måtte avvikle driften. Men næringen ar fått utallige muligheter til å rette opp i forholdene. Dyrenes velferd må komme først. Det preger også innholdet i stortingsmeldingen om pelsdyrnæringen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00