I

helgen har det igjen vært politisk fokus på Kristian Tonning Riise (H) og Trond Giske (Ap). Begge de to stortingsrepresentantene har vært sykmeldt på grunn av en rekke varsler mot dem om seksuelt krenkende atferd og seksuell trakassering. Giske er tilbake på Stortinget og holdt en politisk innledning i hjemfylket Sør-Trøndelag. Riise sendte en hilsen på sms til sine partifeller i Hedmark Høyre.

Hvordan forholder partifellene seg til konsekvensene av Metoo-kampanjen to måneder etter at den nådde de politiske partiene? Giske ble møtt med stående applaus. Flere uttrykte et ønske om å se ham tilbake i toppen av norsk politikk. Hedmark Høyres leder, Vibeke Svenkerud uttalte at hun fortsatt har tillit til Riise. Det er forståelig at det også er et ønske om å ivareta politikere som opplever en vanskelig situasjon for seg og sin familie.

Men det kan synes som om veien tilbake er kortere enn det vi trodde da varslene strømmet inn til partikontorene i Høyre og Ap. Vi vil advare mot det som kan framstå som en bagatellisering av seksuell trakassering. Ledelsen i Hedmark Høyre må ta inn over seg at halvparten av alle varslene som har kommet handler om Riise. Den ferske stortingsrepresentanten unngikk politietterforsking bare fordi en av varslerne, en 16 år gammel jente, ikke ønsket å la seg avhøre av politiet.

Både Trond Giske og Kristian Tonning Riise har fått stor tillit fra velgere og sine partiorganisasjoner. Den tilliten har de misbrukt ved ikke å være seg bevisst at den har gitt dem en maktposisjon. I stedet har de kombinert en politisk karriere med høyt alkoholforbruk og aggressiv sjekking. Derfor synes vi det er overraskende at Hedmark Høyres leder sier hun fortsatt har tillit til Kristian Tonning Riise. I stedet bør hun spørre seg hvor det sviktet da Riise ble nominert på Høyres liste til Stortinget. For dem som tar belastningen med å varsle må det være urovekkende å se hvor liten vekt det legges på opplevelsene deres i de to politikernes hjemfylker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00