Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Blir han dømt risikerer Jensen 21 års fengsel.

Det handler altså om en av norgeshistoriens største narkosaker. Men enda mer unikt er det at påtalemyndigheten mener det er en av politiets mest betrodde tjenestemenn som har trukket i trådene. Jensen har blant annet ledet gjengprosjektet i Oslo, og var før han ble pågrepet i politimesterens strategiske stab. Han er kjent for sitt usedvanlig gode nettverk i kriminelle miljøer, men har også et rykte som en kontroversiell politimann som ikke alltid følger reglene til punkt og prikke.

Norsk politi kommer ut som tapere i denne saken uansett utfall. Skulle Jensen bli dømt vil det rokke ved den tilliten det er nødvendig at vi har til en etat som håndhever loven og etterforsker forbrytelser. En dom kan føre til at flere andre rettssaker blir gjenopptatt, fordi det er en korrupt politimann som har lagt grunnlaget for tiltalen.

Men et enda større nederlag vil det være for politiet hvis Spesialenhetens beviser ikke holder. Hvis politiets eget etterforskingsorgan brennmerker en av sine egne som en korrupt forræder og taper, er det knapt noen troverdighet igjen. Derfor er det grunn til å tro at påtalemyndigheten ikke har tatt saken til retten uten å være sikker på at bevisene holder til en fellende dom. Om tingrettens dommere er enige er en annen sak.

En fersk omdømmeundersøkelse viser at politiet har tillit hos 81 prosent av befolkningen. Det er en solid, men også nødvendig, tillitserklæring fra det norske folk. Mer bekymringsfullt er det at andelen som har svært stor tillit til politiet har falt markant siden 2015, mens andelen som har liten tillit til politiet øker. Monika-saken og varslerhåndteringen bidrar til dette. Det siste politiet trenger nå er saker som den som nå går for Oslo tingrett.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00