Skal Høgskolen i Hedmark bli en filial på landsbygda? Rektor Anna L. Ottosen ved Høgskolen i Hedmark frykter nettopp det. Til Hamar Arbeiderblad sier hun derfor at hun ikke vil sette seg på første tog til hovedstaden for å falby Høgskolen. I stedet er det samtalene med Høgskolen i Lillehammer som holdes varme.

Det har ikke manglet på oppfordringer om å se mot Høgskolen i Oslo og Akershus for å bli tilknyttet et universitet. Etter at Høgskolen i Gjøvik endte i partnerskap med NTNU i Trondheim, har innlandsuniversitetet blitt dømt nord og ned. Vi tilhører dem som ikke har levnet universitetet noen mulighet etter sammenbruddet i forhandlingene i 2012.

Likevel tror vi rektor Ottosen gjør rett i å skynde seg langsomt. Det ropes ikke fra Oslo etter en høgskole i Hedmark. Vi har sett andre utdanningsinstitusjoner som klager over at de tappes for kvalifisert personale, når vegen inn til et større fagmiljø i Oslo plutselig ligger åpen. Frykten for å ende som en landsens filial er avgjort til stede.

Det betyr ikke at Oslo-sporet bør legges vekk for alltid. Men overfor en så stor aktør som Høgskolen i Oslo og Akershus må man selv også kunne vise muskler. Partene blir mer likeverdige hvis høgskolene i Hedmark og Lillehammer står sammen. Det er kanskje naivt å tro at innlandsfylkene skal klare å lande et samarbeid. Det pleier å skjære seg når det skal avgjøres hvor rektor skal sitte.

Men vi aner at det er bedre stemning i samtalene med et nytt persongalleri på begge sider av Mjøsa. Det er dessuten grunn til å peke på at det mangeårige arbeidet for å forsøke å bygge et innlandsuniversitet ikke bare har vært bortkastet. Til sammen har de to høgskolene fire doktorgradsprogrammer. Det er mange nok til å søke om universitetsstatus. Lærerutdanningen i Hamar har skaffet seg et godt nasjonalt omdømme. Det er klokt å holde døra til Oslo åpen, men det er ikke nødvendig å forhaste seg. Klarer vi, mot alle odds, å få til en innlandsfusjon først, kan det bety en kortere veg til Oslo når tida er moden.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00