Å framsnakke Hamar sentrum er selvsagt en god tanke, men alene skaper det dessverre ikke mer handel. Noe må skje, og det må skje nå. Ideen om at tilstrømmingen til CC Stadion ville smitte over på sentrumshandelen har overhodet ikke slått til. Enten bruker folk bilen for å handle på CC, eller de bruker beina inn til sentrum for å gå på kafé. Ved å si ja til å bygge to store kjøpesentre helt i ytterkanten av sentrum har man effektivt strupet sentrumshandelen.

Les også: Intervju med Knut Hage om situasjonen i Hamar sentrum.

Det kreves store grep hvis Hamar sentrum skal revitaliseres, og det forutsetter en samlet plan. Kanskje var tak over gågata en god idé hvis sentrum skal framstå like attraktivt som kjøpesentrene? Kan vi få aktivitet inn i den historiske bebyggelsen i Hamar? Liv i gatene året rundt. Tenk på hva entusiastene bak Røhne-gården har fått til!

Hvordan oppleves det for de næringsdrivende å drive butikk i sentrum? Varelevering er en stor utfordring. Spør en butikkdriver hvor raskt parkeringsvaktene er på pletten når en varebil stanser på fortauet.

Hvorfor har Hamar sitt vinmonopol utenfor sentrumskjernen mens Nav har paradeplass midt i byen? Slikt vitner ikke om god planlegging. Burde det ikke være omvendt? Når DnB vil bygge leiligheter midt i sentrum er det en spennende idé. Vi trenger flere boliger midt i byen, som igjen gir mer folkeliv. Flere kontorer gir opplevelsen av et dødt sentrum.

Et sentrumsprosjekt bør bli en viktig del av den kommende kommunevalgkampen. Det vil kreve store bevilgninger og helt andre prioriteringer. Men Hamars politikere har vist at de tør å satse når det gjelder. Kulturhuset er et eksempel på det. Vi har ikke flere butikker å miste nå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00