Biskop Solveig Fiske har invitert alle prestene i Hamar bispedømme til et samtalemøte. Der skal de drøfte homofile presters jobbhverdag i kirken. Gjennom NRK ble det denne uka kjent at 17 lesbiske, homofile og bifile prester fra ni bispedømmer har sendt brev til arbeidsgiveren sin, Den norske kirke. Der forteller de om diskriminering og trakassering og ikke minst om bekymringen over at kirkens ikke ivaretar dem som utsatt gruppe. De frykter at kirke- valget, der vigsel av homofile par er et sentralt spørsmål, blir en ekstra stor påkjenning.

En av brevskriverne er Sara Moss, kapellan i Hamar. Som lesbisk prest i ekteskap med en kvinne beskriver hun hatet hun opplever. Naturlig nok er det tungt når ens privatliv blir gjort til en offentlig sak der folk i svært sterke ordelag tar stilling for eller imot. Fiske innrømmer at kirken nok ikke har hatt noen plan om å legge spesielt til rette for lesbiske og homofile ansatte før kirkevalget, men vil ta opp saken på prostemøte i slutten av måneden.

Hennes initiativ til å drøfte den alvorlige situasjonen med sine ansatte er helt på sin plass. Som arbeidsgiver er kirken forpliktet til å ta nødvendige grep for et levelig arbeidsmiljø. Men én ting er reaksjoner fra menighet eller menigmann – det gjør saken verre at kirken er dypt splittet innad, i synet på vigsel av likekjønnede. Uttalelser i debatter og sosiale medier fra kolleger, der man ellers kunne håpe på støtte og forståelse, legger stein til byrden for de rundt 40 åpent lesbiske og homofile prestene her i landet, men også for kantorer, kirketjenere og medlemmer av menighetsråd, som kan oppleve et til tider fiendtlig arbeidsmiljø.

Saken viser i bunn og grunn at kirken som institusjon er i en uholdbar situasjon, etter at vigsel av homofile par ble stemt ned på fjorårets kirkemøte. De interne stridighetene må komme til en ende. Det kan først skje når kirkemøtet snur. Både oppslutningen om og resultatet av kirkevalget nå i september – der organisasjonen Åpen folkekirke stiller med egne lister i 9 av 11 bispedømmer – vil ha stor betydning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00