Et par stygge drukningsulykker den siste tida har satt ny fart i debatten om tiltak, og nå kan det være håp om at noe endelig vil skje. Det kan vi i første rekke takke stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V), som på kort varsel kalte viktige aktører inn til et «krisemøte» i Stortinget onsdag, og som bebuder et forslag om en konkret handlingsplan og en nasjonal norm for hva som er svømmedyktighet når Stortinget åpner igjen til høsten.

Våre nordiske naboer er land vi normalt kan sammenlikne oss med. Tallene viser at Norge ligger på jumboplass i Norden. På Island kan 96 prosent av tiåringene svømme, i Sverige 85 prosent, i Danmark 79 prosent og i Finland 72 prosent. Kunnskapsløftet slår fast at norske barn skal være svømmedyktige etter 4. klasse, men en undersøkelse gjennomført for Gjensidigestiftelsen og Norges Svømmeforbund i 2013 viste at bare halvparten av landets femteklassinger kunne svømme 200 meter. Samtidig ligger vi på drukningstoppen. Klassekampen har omtalte en fersk tilsynsrapport som viser avvik fra opplæringslovens krav til svømmeundervisningen i 90 prosent av norske skoler. Det er tydelig at det er nødvendig å ta noen tak nå.

Kristelig Folkeparti har foreslått å innføre en nasjonal ferdighetsprøve i svømming i 4. klasse, som alle elever må bestå før opplæringen kan avsluttes. Vi ser klart at en slik prøve kan knyttes opp mot Rajas bebudede forslag om en nasjonal norm. Men kanskje er dette å begynne litt i feil ende. Svømmepresident Per Rune Eknes har påpekt at skolene sulter etter kompetanse spesielt innen svømming og at det nå trengs et langsiktig løft. Det må settes av penger til etterutdanning av lærere som kan undervise i svømming. Det bør bli det viktigste punktet i Rajas forslag til handlingsplan.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00