De prognosene Statens vegvesen la til grunn viser seg å være feilslått. Lekkasjen til lokalvegene har uteblitt, og trafikken øker mer enn forventet. Firefelts motorveg mellom Dal og Kolomoen er åpenbart akkurat det bilistene ønsker seg.

Sett fra et miljøaspekt kan man neppe feire at biltrafikken øker. Men vi vet samtidig at togtrafikken også vokser så raskt at NSB har problemer med å skaffe nok togsett til å betjene alle passasjerene mellom hovedstaden og Hamarregionen. God kommunikasjon er en viktig del av nøkkelen for å sikre befolkningsvekst for kommunene på Hedmarken.

E6-tallene er derfor også en bekreftelse på at stadig flere forholder seg til mjøsregionen. Firefelts motorveg har så langt vært en suksess. Jernbanens dobbeltspor vil bare forsterke dette når det en gang i framtida når Hamar.

Vegvesenet oppsummerer at bilistene har vent seg til å betale bompenger. Det er i alle fall tydelig at det å komme raskt fram er viktigere enn å slippe å betale. På strekningen langs Mjøsa mellom Minnesund og Tangen er trafikken hele 11 prosent høyere enn prognosene til Statens vegvesen. Har man først kommet opp i 110 kilometer i timen frister det ikke å bruke den gamle vegen som er bompengefri.

For Fremskrittspartiets medlem i Stortingets transportkomité, Tor Andre Johnsen, hefter det en liten bismak ved suksessen. Kampen mot bomstasjonene er en av partiets virkelige flaggsaker. Trafikkøkningen gjør at det aldri har vært innbetalt så mye bompenger til staten fra bilister på vegene i Norge mens Frp har sittet i regjering. I tillegg øker bomtakstene. På den annen side går nedbetalingen raskere enn før, og som bilistenes parti kan jo Frp glede seg over at E6 er en dundrende suksess. Så spørs det om Johnsen får oppleve å være med i et regjeringsparti den dagen bomstasjonene fjernes mellom Oslo og Hedmarken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00