Hamar-folk sykler mer og mer. Det har det nå kommet konkrete tall på bordet om. En undersøkelse foretatt av Sintef teknologi og samfunn på oppdrag av Statens vegvesen forteller at sykkeltrafikken i byen har økt med 25 prosent i løpet av de fire siste årene. Tallene sier at 71 prosent av hamarsingene har brukt sykkelen det siste året. Det er omtrent det samme som i 2010. Men de samme syklistene er ute på flere sykkelturer enn tidligere, og turene er lengre. Det gjennomsnittlige sykkelturen har økt fra 4,2 til 4,6 kilometer.

I disse fire årene har Hamar hatt status som sykkelby. Dette har ført til at det er arbeidet mer aktivt og målrettet med å legge til rette for sykkelbruk. Det mest synlige er samarbeidet mellom kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen om å prioritere å få et mer sammenhengende nett av hovedveger for sykkel i kommunen. På samme tid er det etablert mange nye parkeringsplasser for sykkel. Parallelt med dette har det vært kjørt holdningskampanjer for å få fram at sykling er bra for folkehelsa, for miljøet, for trafikksikkerheten og framkommeligheten.For det er ikke til å komme bort fra at de miljø- og klimautfordringene vi ser vil komme vil gjøre det nødvendig å redusere bilpresset på byene. Avtalen om sykkelby blir nå forlenget med ytterligere fire år. Enda flere skal motiveres til å ta ut sykkelen. En av utfordringene vil være å få flere til å sykle til jobben. Undersøkelsene viser nemlig at det fortsatt er fritids- og treningssyklingen som dominerer. Mindre enn hver tredje som sykler bruker sykkelen til og fra jobben. Det er arbeidsreisene og de korte bilturene som gir den største belastningen på vegnettet i Hamar.Ett av tiltakene for mer jobbsykling kan være å planlegge for noen såkalte «motorveger» for syklister. Dette er høystandard veger med et minimum av svinger og kryss, og lagt til rette for dem som vil fort fram på veg til og fra arbeid. Noen byer har med hell prøvd det. Kanskje dette er neste trinnet i den suksessen vi ser sykkelby-prosjektet allerede har vært for Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00