Partiene som er prinsipielt for generell privatisering av offentlige tjenester, støtter konklusjonen om å legge mest mulig av Ankerskogen på private hender. De som generelt forsvarer betydningen av en sterk offentlig sektor er skeptiske til privatisering. Vi tror Hamar kommune tjener på en mer nyansert tilnærming.

Rapporten som er bestilt fra konsulentselskapet PwC gir noen indikasjoner på hvorfor Ankerskogen svømmehall plutselig har blitt et utgiftssluk for kommunen. Antall ansatte er 7,5 årsverk flere enn det som var forutsatt i planen da oppgraderingen av anlegget ble vedtatt. Lønnskostnadene er fordoblet siden 2009.

Ankerskogen har også høyere lønnskostnader per ansatt enn alle sammenlignbare bad som PwC har undersøkt i sin rapport. Hadde Ankerskogen vært bemannet etter planen hadde kostnadene vært 11,4 millioner kroner lavere enn det som er tilfelle i dag. I rapporten påpekes det også at pålagte kostnadskutt fortsatt ikke er iverksatt fra Ankerskogens side. Effekten av kommende kutt blir altså nå bare for et halvår.

Det er altså nødvendig å spørre om debatten om Ankerskogen ikke bare bør handle om hvilken driftsmodell man skal velge, men i hvilken grad anlegget har vært ledet etter de forutsetninger som kommunen har lagt til grunn. Inntrykket styrkes ikke av den passiviteten som vises i forhold til å redusere underskuddet.

Rapporten inneholder også noen interessante betraktninger om hvordan en privat driver kan gjøre kafeen attraktiv for et bredere publikum enn de som bruker svømmeanlegget. Det er nettopp dette Hai Hang har fått til med Restaurant Valuta i kulturhuset, uten at det har utløst noen protester. Men først og fremst tror vi debatten om Ankerskogen svømmeanlegg ikke handler om et ja eller nei til privatisering. Den handler mer om å styre virksomheten etter de planer som er lagt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00