Skal det nye innlandssykehuset være et distriktspolitisk redskap for Senterparti-veteraner? Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter uttalelser styrelederen i Sykehuset Innlandet, Anne Enger, kom med i NRK Dagsnytt 18 etter styremøtet. Styret i Sykehuset Innlandet vedtok som kjent å innstille på at et nytt sykehus for Oppland og Hedmark plasseres ved mjøsbrua.

Mens ordførerne i de fire byene Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Elverum har argumentert for at statlige retningslinjer tilsier at sykehuset legges til en av byene, har Enger og sykehusstyret forsøkt å finne et geografisk midtpunkt som sikrer bred, lokalpolitisk støtte. Det er en forståelig argumentasjon når målet er å få på plass en sykehusstruktur som kommer pasientene til gode.

Men når styreleder Anne Enger i NRK utroper seg selv til «gammel desentralist» og sier at sykehusplasseringen skal sikre at «ikke alt siger mot Oslo», har hun lagt helt andre politiske ideer enn pasientenes behov til grunn for sitt valg. Når hun i tillegg erklærer at «Hamar er en del av Oslo-regionen», har hun definert den byen i Innlandet med størst vekst som sin distriktspolitiske motstander. I stedet vektlegger Enger behovene til «de vakre dalene» Gudbrandsdalen, Valdres og Fjellregionen som en distriktspolitisk motkraft.

Det kan godt hende at Helse Sør-Øst velger å vektlegge behovet for å finne et geografisk midtpunkt i større grad enn sine egne retningslinjer for sykehuslokalisering. Det er utvilsomt et godt argument for å legge sykehuset til mjøsbrua at det er kort vei fra alle de store byene i Innlandet.

Men vi synes det er bekymringsfullt når styrelederen i Sykehuset Innlandet bruker et så viktig verv til å drive sin egen kamp mot desentralisering. Desentraliseringstanken har en ypperlig talsmann i Engers partifelle Trygve Slagsvold Vedum (Sp). For Innlandet er det viktig å bygge opp livskraftige byer, som kan vokse og gi økonomisk vekst. Vi forventer at Anne Enger tar av seg partihatten når hun har et av de viktigste styrevervene i Innlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00