Det går mot oppsigelse av fem musikere, siden ledelsen sier at ensembler med fast ansatte tilhører historien. Beslutningen har møtt motstand hos Musikernes Fellesorganisasjon, som mener det ikke er saklig grunnlag for oppsigelsene.

Hvis det ikke er lov å modernisere organisasjonen er vi skikkelig i bakevja, sier styreleder Terje Gloppen. Det er vi enig med ham i. Men den informasjonen som har kommet fram de siste dagene bærer mer preg av dårlig ledelse, enn organisatorisk nytenking.

«Internt kaos og ekstremt dårlig kommunikasjon mellom ledelsen og de ansatte ...» var konklusjonen fra Østlandsforskning, som gjennomførte en evaluering i 2014. Hvis ledelsen i Musikk i Hedmark løser problemene ved å sparke de ansatte, er vi «skikkelig i bakevja», for å sitere Gloppen.

Den interne kommunikasjonen som er framlagt er lite tillitvekkende. Den formen daglig leder Torbjørn Bækkevold benytter i sine e-poster hører ikke hjemme i arbeidslivet. Vi merker oss at Bækkevold verken vil kommentere sin internkommunikasjon eller svare på hvorfor han har det så travelt med å gjennomføre oppsigelsene. For både han og Terje Gloppen må vel ha fått med seg at stifterne av Musikk i Hedmark ber om at vedtaket utsettes?

Det er alvorlig når Musikernes Fellesorganisasjon i 2012 i et brev hevdet deres tillitsvalgte ble utsatt for grov trakassering av daglig leder Bækkevold. Hva gjorde daværende styreleder og kultursjef i Hamar kommune Terje Halvorsen med så alvorlig informasjon?

Det er ennå uvisst hvordan striden ender. Vi anbefaler styreleder Terje Gloppen å dra i nødbremsen mens han kan. Dessuten bør fylkeskommunen ta påstandene om fryktkultur alvorlig, og undersøke hvordan Bækkevold utøver sin jobb som daglig leder.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00