I dag står det ved mange offentlige bygg plassert askebegre utenfor inngangspartiet. Her kan de som fortsatt føler behov for å ta seg en røyk i arbeidstiden, eller eventuelt før de skal inn i bygget som besøkende, stå utendørs og røyke. Tiden for at man kunne røyke på selve arbeidsplassen er som kjent over for mange år siden. Røykerne er drevet helt ut av bygningen, men nå skal de heller ikke få stå foran inngangspartiet.

Formålet med røykeloven er å begrense de store helseskadene røyking gir. Ingen skal være nødt til å trekke inn sigarettrøyk når de besøker et offentlig bygg. Samtidig er myndighetene opptatt av at røyking utenfor offentlige bygg ikke bare påfører andre ubehag, men også bidrar til at barn og ungdom oppfatter røyking som noe som er akseptert. Derfor er forbudet også et forsøk på å skape gode holdninger hos nye generasjoner.

Dessverre ser det ikke ut som de som har ansvaret for offentlige bygg tar så alvorlig på de nye lovendringene som man kunne ønske seg. I går tok Hamar Arbeiderblad en sjekkrunde for å se i hvilken grad byens offentlige bygg har rettet seg etter de nye vedtektene som trådte i kraft 1. juli. Resultatet var nedslående. Bare bare fem av de ti byggene vi besøkte hadde fulgt pålegget om å fjerne askebegrene, og sette opp skilt som informerer om røykeforbudet.

Vi blir ikke mer oppløftet når de ansvarlige for disse byggene ikke engang har fått med seg endringene som ble varslet for lang tid siden. Dessuten liker vi å tro at lovens lange arm er best når det gjelder å respektere nye lover og vedtekter. Når man ved Eidsivating lagmannsrett bruker sommerferieavvikling som forklaring på at de nye reglene ikke er innført, inngir det lite troverdighet. Endringene ble varslet for et år siden, og bør ikke komme som en overraskelse på noen. Også vår dømmende myndighet må følge med når nye vedtekter innføres for offentlige bygg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00