Skolestarten i august kan bli kraftig utsatt når lærerne streiker i protest mot den inngåtte avtalen mellom KS og Utdanningsforbundet. I onsdagens uravstemming ble det klart at 73 prosent av lærerne ikke godtar kravet om at rektorene skal ha større bestemmelsesrett over lærernes arbeidstid. Å innføre en pålagt «kontortid» på 7,5 timer daglig er et åpenbart brudd med den fleksibiliteten lærerne er vant til, med mulighet til å arbeide når og hvor det passer best - når de ikke har direkte klasseromsundervisning.

Men like mye som å protestere mot å bli «kontorrotter», er lærerne i harnisk over det de opplever som mistillit mot den jobben de gjør i dag. Regjeringen prater mye om «drømmelæreren» i den norske skolen. Men innbakt i budskapet om «løft for lærerne, med etterutdanning, karrieremuligheter og krav om bachelorgrad» opplever lærerne en mangel på anerkjennelse for den jobben de gjør hver dag med å undervise, utdanne og danne ungene våre. Selv ikke Utdanningsforbundet var oppmerksom på hvor dominerende denne følelsen eller stemningen hos sine medlemmer faktisk er.

Det er misforstått å tro at større kontroll og mer detaljstyring nødvendigvis vil skape bedre kvalitet og elevresultater i skolen. Det er også misforstått at tilstedeværelse på et felleskontor, der man retter prøver og skal forberede neste ukes timer, vil gi bedre undervisning og føre til smartere elever. Tvert imot er det bakstreversk. Dagens arbeidsliv blir mer og mer fleksibelt. Fordi arbeidsgivere flest vet at både hjernen og pc-en jobber like godt andre steder som ved en kontorpult innenfor et gitt tidsrom. Derfor oppfattes KS' ønske om strømlinjeforming og mindre fleksibilitet som et gufs fra tidligere tider og som mangel på forståelse for hva det egentlig betyr å være lærer - 24 timer i døgnet. Alle bør juble over at 95 prosent av alle norske lærere i en ny OECD-undersøkelse svarer at de trives på jobb. Men med økende opplevelse av tillitssvikt og ikke å bli verdsatt eller forstått, står den motivasjonen for fall. Og da har vi en virkelig bekymringsfull situasjon for norsk skole.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00