Etter lengre tid i tenkeboksen og varsel om at de ville «vente og se», kom Einar Busterud og By- og bygdelista likevel på banen denne uka: De sier nei til bygging av ny dobbeltsporet jernbane i Hamars strandsone, den såkalte korridor én.

Valgkampen er i gang. Dermed viste det seg at det ble vanskelig for en politisk ringrev som Einar Busterud å sitte på gjerdet og vente på Jernbaneverkets utredning og konsekvensanalysen av tre forskjellige traséalternativer – selv om det er det Hamars kommunestyre har vedtatt å gjøre. Nå viser det seg at BBL heller mot det østlige traséalternativet.

Mens Venstre lenge har vært ivrige forsvarere av jernbanefri strandsone og Høyre, med ordførerkandidat Knut Fangberget, har vært tydelige i sitt syn på hvor den framtidige jernbanetraseen gjennom byen bør ligge, har Arbeiderpartiet valgt å ikke flagge noen favoritt – ikke minst fordi meningene innad i paritet er delte. Men i takt med at kommunevalget i september nærmer seg, blir det selvfølgelig viktigere og viktigere for Hamars innbyggere å vite hva partiene står for. Hvem skal de stemme på? Hvilken ordførerkandidat vil fremme deres jernbaneønske?

Trasédebatten er et helt uunngåelig tema i valgkampen. Busterud ser at velgerne er usikre og ber om tydelige svar. I tillegg vet han at Arbeiderpartiet har et flertall av folket med seg i saken om håndballhallen og ettergivelsen av Storhamars gjeld – der BBL har gått imot. Hallen er altså «Aspelis sak». Og nettopp fordi Ap er tause og ulne i togtrasé-spørsmålet, gjør det jernbanesaken til en god sak for Busterud. Ved å nå ta et tydelig standpunkt her, har han mulighet til å ta velgere ikke bare fra Aspeli, men også fra Høyre og ordførerkandidat Fangberget. Det kan vise seg at dette hoppet ned fra gjerdet er et taktisk smart trekk fra BBL. Hvor lenge kan Aspeli da vente med å flagge sitt sporvalg?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00