Det er jubel på Stavsberg skole. Rådmannen har lagt fram plan for skolebygging i kretsen, og den innebærer at det skal bygges en helt ny skole på grensen til Hamar for 264.5 millioner kroner. Hvis kommunestyret sier ja i juni, vil prosjektet kunne legges ut på anbud allerede til høsten. Holder denne planen, vil den nye skolen kunne stå klar til å bli tatt i bruk til skolestart høsten 2016, altså kun om drøyt ett år.

For det er en helt ny skole for kretsen Ringsaker kommune ser ut til å satse på. Det er ikke aktuelt å bygge om og bygge på den nåværende skolen fra 1960. Utbyggingen innebærer et kjempeløft for kommunen, og en kraftig satsing på denne delen av Ringsaker kommune. Ved siden av den nye skolen skal det også settes opp en flerbrukshall. En etterlengte investering for området som har vært på snakkestadiet i mange år.

Byggeplanene signaliserer en offensiv holdning fra Ringsaker kommune til utviklingen lengst sør i kommunen. Det har skjedd mye i Nydalen/Stavsberg-området den siste tida. Ikea-etableringen er ventet å gi drahjelp til ytterligere næringsutvikling i området. Det er også tatt viktige, og kontroversielle, grep for en framtidig boligbygging sør i Furnes. Og storanlegget Simenstua barnehage, som er nærmeste nabo til skolen, har ledig kapasitet. - Vi gjør dette for å stimulere til boligbygging i søndre delen av kommunen, sa rådmann Jørn Strand da skoleplanene ble lagt fram.

Den nye skolen skal dimensjoneres for 420 elever. I fjor sa Hamar kommune nei til å samarbeide over kommunegrensen om en skole på Stavsberg. Det ble arbeidet med plan om dette i mange år, og en avtale om et spleiselag ble gjort i 2010. Hamar kommune kalte framdriften i prosjektet for sendrektig, og overførte i stedet sin andel på 47 millioner kroner til en utbygging på Greveløkka. Hamar kommune har åpnet for å komme med ved et eventuelt senere byggetrinn på Stavsberg. Skoletomta er stor nok til å kunne romme et nytt byggetrinn for 210 elever. Vi håper det kan bli en realitet. Stavsberg er nærskolen for Hamars største boligområde de nærmeste årene - Hamar Nord.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00