Det er høyaktuelt i disse ferietider; hvis flyet ditt er forsinket eller blir innstilt, kan du ha krav på tusenvis av kroner i erstatning. Det er penger mange norske flypassasjerer går glipp av fordi de ikke kjenner reglene, eller rett og slett ikke makter å kreve dem inn fra flyselskapet.

Dette er bakgrunnen for fremveksten av en ny bransje som spesialiserer seg på å fremme krav mot flyselskapene på vegne av privatpersoner. Det norske Airhelp er nye på markedet og har allerede hjulpet hundrevis av norske passasjerer. Det er kanskje ikke så rart at enkelte flyselskaper misliker virksomheten. Ikke desto mindre er det snakk om et relativt komplisert europeisk regelverk som enkeltmennesker kan trenge hjelp til å navigere i, hvis de skal få det de har krav på. Det er lett å føle seg maktesløs i en tvist der flyselskapene i utgangspunktet forsøker å prate seg vekk fra kravet om å utbetale erstatning. Nå tar selvfølgelig Airhelp også prosenter av erstatningssummen for å gjøre jobben for deg – en fjerdedel av beløpet. De skal selvfølgelig drive business. Alternativet er å henvende seg til Transportklagenemnda for flyreiser, eller Forbrukerrådet.

Nettopp Forbrukerrådet får i disse dager en ny lavterskeltjeneste for kunder som er misfornøyd med en vare eller tjeneste. Regjeringen vil styrke forbrukernes rettigheter, så man ikke skal behøve å gå helt til rettsapparatet for å klage. Samtidig er det nødvendig med et mer håndfast system enn bare å beklage seg over dårlig service eller brutte forventninger på en bedrifts Facebook-sider. Derfor er det velkomment når forbrukerminister Solveig Horne oppretter en ny, upartisk klageinstans hos Forbrukerrådet, som vil gå inn og mekle. Erfaringsmessig ender 75 prosent av alle sakene Forbrukerrådet tar med at partene kommer til enighet, og i alt skal det ansettes 15 nye arbeidere for å jobbe med denne typen mekling. Ordningen gjelder kjøp og avtaler gjort fra og med 1. juli, og etter hvert vil klageordningen også omfatte varer og tjenester kjøpt i hele EØS-området. Det gir oss alle en forbrukermakt vi både bør kjenne til og benytte oss av.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00