Debatten om kommunesammenslåing har fått ny kraft. Utspillet fra ordføreren i Hamar, Morten Aspeli (Ap), kan man ikke unnlate å forholde seg til. Ja, om man ikke er ordfører i Løten da, og ikke engang er villig til å tenke tanken på å være en del av noe større. Aspeli peker på at kommunegrensene på Hedmarken hemmer Hamars utvikling. Det enkleste grepet er å gjøre Hamar og Stange til en kommune. Men Hamar-ordføreren vil gjerne ha med både Ringsaker og Løten i denne debatten.

Det er ikke overraskende at det er fra Hamar utspillet kommer. Hamar er den udiskutable motoren på Hedmarken, og den eneste byen som har format til å bli det tyngdepunktet for framtidsrettet næringsvirksomhet som Hedmark virkelig trenger. Vi registrerer at invitasjonen fra Hamar får positiv mottakelse både i Stange og Ringsaker. Begge kommunene lover å ta debatten. Det er de da også nødt til siden regjeringen har igangsatt en stor kommunereform.

Stange bør innlemmes i Hamar. Mange av kommunens innbyggere betrakter allerede Hamar som sitt naturlige sentrum. Vi forstår at Ringsaker vegrer seg, etter å ha satset tungt på næringsutvikling og byutvikling. Ringsaker kan likevel aldri overta Hamars posisjon. Løten velger å lukke øynene. Vi er overrasket over at ordfører Bente Elin Lilleøkseth, som også er fylkesleder for Hedmark Arbeiderparti, velger å neglisjere et så viktig spørsmål. Løtens ambisjoner kan ikke strekkes lenger enn til å ivareta de kommunale tjenestene for innbyggere sine. Det blir for smått når Kommune-Norge skal tegnes på nytt. Det er legitimt å si nei til sammenslåing, men det må i det minste være vilje til å vurdere saken.

Vi hilser oppfordringen fra ordfører Aspeli velkommen, og ser fram til en konstruktiv debatt om Hamar-regionens framtid. I denne saken er det heller ingen ulempe at alle ordførerne for tiden kommer fra samme parti.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00