Vi gratulerer Knut Storberget med jobben som ny fylkesmann for Hedmark og Oppland. Det er et naturlig valg, selv om Storberget ikke var uten konkurranse. Christl Kvam har gjort en god jobb som fylkesmann i Oppland, før hun ble hentet til jobben som statssekretær.

I Storberget og Kvam hadde man to ganske ulike søkere. Regjeringen har valgt en politiker med bred og variert erfaring. I tillegg til å være utdannet jurist har Storberget vært justisminister i seks år, og sittet på Stortinget for Arbeiderpartiet siden 2001. Hans politiske erfaring kan ingen bestride, og det har nok vært avgjørende for regjeringens utnevnelse.

Derimot er vi skuffet over at fylkesmannsembetet flyttes til Lillehammer. Regional balanse er begrunnelsen til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H). Vi synes dette er en svak begrunnelse. Sterke regioner og sterke kommuner er avhengig av sterke sentre. En region trenger en klart definert vekstmotor for å lykkes. Da må man våge å satse på konkrete byer som kan bære et slikt ansvar.

Lillehammer vil aldri kunne bli Innlandets hovedstad. Til det har byen for liten vekst og for dårlig geografisk plassering. Her velger Sanner minste motstands vei, og forlenger dermed Innlandets interne bykamper. Så skal det sies at plasseringen av fylkesmannsembetet neppe er avgjørende for veksten til verken Hamar eller Lillehammer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00