21 byggverk må rives og to campingplasser fjernes. Det var den kontante innstillingen til rådmann Jørn Strand i den såkalte Næra-saken. Ringsaker kommune har som kjent avdekket 68 ulovlige byggverk langs innsjøen Næra. De mest alvorlige ulovlighetene er det grunneierne Jan Tore Hemma og Johs Hemma som står bak. Derfor var det deres tiltak som først kom på rådmannens bord. Det handler om verdier for flere millioner av kroner, når rådmannen nå altså går inn for å fjerne det aller meste.

Etter vår oppfatning er den innstillingen rådmannen har lagt fram, den eneste Ringsaker kommune kan leve med. Det er foreslått å fjerne sju hytter, sju brygger, plattinger, tre utedoer og et uthus, i tillegg til å fjerne to ulovlig oppførte campingplasser. Det er åpenbart at dette er så massive brudd på lovverket at det rett og slett ikke kan passere. For å sitere fra rådmannens innstilling: «For allmennheten representerer tiltakene en privatisering av strandsonen ...» Slikt kan ikke få tilgivelse.

Behandlingen av byggeprosjektene til de to grunneierne vil på mange måter legge lista for behandlingen de øvrige byggene. Nå skal sakene behandles av de politiske myndigheter i Ringsaker kommune. Foreløpig er det taust som graven fra de politiske partiene. Ordfører Anita Ihle Steen (Ap) har til nå vært tydelig på at hun ikke vil uttale seg før saken legges fram for planutvalget. Nå ligger imidlertid alle fakta på bordet. Vi synes det er på tide at ordføreren uttrykker en holdning i en så alvorlig sak.

Det krever politisk ryggrad å stille seg bak den innstillingen rådmannen har lagt fram. Det gjenstår å se om politikerne i Ringsaker består testen. Dette har vært en sak som har ridd kommunen som en mare. Vi kan vanskelig se at kommunestyret kan ende på noe annet enn et vedtak om at det aller meste av de ulovlige tiltakene må vekk, slik rådmannen foreslår. Noe annet vil være en beskjed til innbyggerne om at Plan- og bygningsloven ikke gjelder i Ringsaker. Det er et dårlig signal til alle de som lovlydig søker om tillatelse for langt mindre bygg enn dette. Politikerne kan ikke lukke øynene for massiv privatisering av strandsonen. Det er tid for å sette en grense. Den må gå ved den ulovlige byggingen ved Næra.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00