Stengt skolekjøkken. Stengt svømmehall. Og nå stenges også gymsalen ved Moelv ungdomsskole. Det er ikke lenger en nyhet at Ringsaker kommune har et gigantisk etterslep på vedlikehold av skolebyggene sine. Men det er likevel grunn til å stoppe opp ved det faktum av Moelvs største skole må stenge fordi takkonstruksjonen utgjør en fare for elevene.

Rådmann Jørn Strand erkjente i fjor at etterslepet på vedlikehold for skoler, barnehager og basseng utgjør 202 millioner kroner. Det har tatt altfor lang tid før ansvarlige ledere i kommunen har erkjent de faktiske forhold.

Så skal det i sannhetens navn sies at det de siste to periodene har vært tatt tydelige grep for gjøre noe med situasjonen. Realiteten er vel også at kommuneledelsen ikke lenger hadde noe valg. Forfallet ble skjøvet fram i tid så langt som mulig. Når skoler og basseng må stenge går det ikke lenger an å vente til neste års budsjett.

Rådmann Jørn Strand og ordfører Anita Ihle Steen (Ap) har bygget fire nye skoler. Ytterligere tre er igangsatt. Den kritiske situasjonen for barn og unge vil med andre ord bedre seg over tid. Men det er grunn til å spørre om det går fort nok, når bygg må stenge slik vi nå opplever i Moelv. Helt klart er det at arbeidet har blitt igangsatt altfor sent. Arbeiderpartiet har hatt makten i Ringsaker siden dannelsen av kommunen. Det er med andre ord ingen andre å skylde på når dagens kommuneledelse skal forsøke å ta igjen alle de tapte årene hvor skolebyggene fikk forfalle.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00