Det kommer ingen sak fra regjeringen til Stortinget om rovdyrpolitikken før jul. Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) uttalte i går til Østlendingen at saken om bestandsmål for ulv og ulvesonen er forsinket. Det er de harde frontene i rovdyrpolitikken som skaper store utfordringer, ifølge avisen.

Vi er ikke overrasket. Temperaturen i rovdyrdebatten er høy, og frontene til dels uforsonlige. Statssekretær Lunde beskriver det brede rovdyrforliket på Stortinget i 2011 som en seier. Han ønsker et like bredt forlik nå. I ettertid er det grunn til å spørre hvem forliket var en seier for? På mange av de politiske landsmøtene i Hedmark og Oppland i forkant av kommunevalget, kom det tydelige signaler om at nok er nok for mange av dem som lever i og i nærheten av ulvesonen.

Ulvens utbredelse har gitt den nærkontakt med større grupper av befolkningen, og i mer urbane områder enn før. Samtidig ser vi at miljøvernorganisasjoner som World Wild Fund for Nature jobber målrettet for at en større del av naturen skal tilhøre rovdyrene, med særlig vekt på ulven.

Det er bra hvis vi kan få et nytt, bredt rovdyrforlik. Samtidig må et nytt forlik ikke føre til at landbruksnæringen ofres. Signalene fra dem som driver med beitedyr i utsatte områder er ikke til å ta feil av. Opplevelsen av ikke å bli hørt er tydelig markert gjennom en rekke politiske resolusjoner. Et politisk rovdyrforlik må sikre at de som lever av beitedyrene ser at de har en framtid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00