Som kjent ble Mahamud, som jobber som bioingeniør ved Ullevål sykehus, fratatt sitt norske statsborgerskap da det ifølge Utlendingsdirektoratet framkom opplysninger som tilsier at Mahamud ikke kommer fra Somalia slik han oppga da han kom til Oslo i 2000. Nå skal Oslo tingrett avgjøre spørsmålet.

Saken har vakt stor oppsikt, og en rekke sentrale politikere på Stortinget har engasjert seg. Hovedargumentet er at det framstår som urimelig at en velintegrert person med jobb og familie skal miste statsborgerskapet og kastes ut av landet etter 17 år.

Det har derfor vært tatt til orde for å flytte behandlingen av slike saker fra utlendingsmyndighetene til domstolene. Slik håper man at en alvorlig inngripen i et menneskes liv som det å bli fratatt statsborgerskapet skal omfattes med større grad av rettssikkerhet.

Tvert imot frykter vi at det motsatte vil skje. En overarbeidet domstol vil få enda lengre venteliste med ubehandlede saker. Og hvorfor skulle konklusjonen bli en annen når regelverket er det samme? Andre kriminelle forhold har en foreldelsesfrist. Det bør også kunne gjelde saker hvor det er gitt uriktige opplysninger for å få opphold i Norge. I tillegg bør det ikke være mulig å gjøre noen statsløse. Å lyve for å få opphold i et annet land skal ikke lønne seg. Men etter 17 år er statsløshet en for streng reaksjon, selv om Mahamud skulle være skyldig.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00