Arbeiderpartiets gruppeleder Grete Solli er ikke fornøyd med at minoritetsspråklige elever nektes å få norskundervisning sammen med jevnaldrende ungdommer på Hamar Katedralskole. Derfor vil Arbeiderpartiet fremme et eget forslag når budsjettet for Hamar kommune skal vedtas. Solli mener kommunen må ha rom for å bevilge 360.000 kroner til dette formålet.

Vi er på linje med Hamar Arbeiderparti i denne saken. Ekstrabevilgningen er liten sett i forhold til den samfunnsmessige betydningen av å få til god integrering av minoritetsungdom.Vi vet mye om de store kostnadene samfunnet betaler når integreringen ikke er vellykket.

Samtidig tror vi det er viktig å gjøre dette til et nasjonalt spørsmål. Stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) sier til Hamar Arbeiderblad at hun vil ta denne saken opp i Stortinget. Saken er ikke unik for Hamar. Når staten bare dekker 80 prosent av utgiftene til skoleplass for denne ungdomsgruppen, er det mange kommuner som sliter med å finne budsjettdekning. Da er det lett å velge den billigste løsningen.

I forbindelse med Stortingets behandling av integreringsmeldingen vil SV foreslå at statens dekning av kostnader øker fra 80 til 100 prosent. Med utgangspunkt i Hamars situasjon synes vi dette bør være en viktig sak for hele hedmarksbenken. Her er det en mulighet til å slå et slag for god integrering, samtidig som kommunene får frigjort budsjettmidler til sin kjerneoppgaver.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00