Hamar Arbeiderblad har i flere artikler omtalt den fastlåste striden om hvilken kommune som skal betale for 18-åringen fra Åmot som har Down syndrom.

Les vår dokumentar som startet saken.

Hun var en jente uten noe særlig sosialt liv inntil hun kom på Grobunn i Stange. Da endret livet seg totalt, og hun fikk for første gang venner. Men Åmot nektet plutselig å betale for oppholdet, og krever at Stange kommune skal ta kostnadene som vertskommune for Grobunn.

Vi vil berømme kommuneledelsen i Stange for å endre standpunkt. Kommunen sørger for at Fieke og hennes foreldre ikke lenger behøver å leve i uvisshet. Kommunalsjef Tove N. Selnes erkjenner at Stange kommune kunne gjort ting annerledes i denne saken. Innrømmelsen tilsier at det er vilje i administrasjonen til å gjøre en ny vurdering og komme til et annet resultat.

Les også: Fieke får bli på Grobunn

Det er så langt ikke tilfelle med Åmot kommune, som fortsatt hevder at Stange skal betale for Fieke. Skulle det bli vanlig praksis må Stange betale for samtlige 20 beboere, noe som sannsynligvis vil bety slutten for tilbudet på Grobunn. Derfor støtter vi Stange-ordfører Nils A. Røhne, når han i et brev til ordføreren i Åmot skriver at han fortsatt prinsipielt mener at Åmot må betale når en av kommunens innbyggere skal ha opphold på Grobunn. Riktignok skal Åmot gå en ny runde administrativt på hvordan Fieke Van Loons Grobunn-opphold er behandlet. Men vi savner viljen til å forstå sakens prinsipielle side. Vi undrer oss også over at den politiske ledelsen i Åmot kommune ikke går tyngre inn i sakens realiteter.

Til syvende og sist vil Fieke-saken ende hos Fylkesmannen. Vi har tiltro til at han vil skjære gjennom og plassere det økonomiske ansvaret der vi mener det hører hjemme, nemlig hos Åmot kommune. Noe annet vil få betydelige konsekvenser. Så enkelt kan det ikke være å endre en praksis som har eksistert i 22 år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00