Det er ikke rart grunneier Børre Johnstad er misfornøyd. I høringsutkastet til forslag for kommuneplanens arealdel 2019–2031 viser Stange kommune at jordvern er noe som betyr noe. Den som ønsker å omregulere matjord til næring og boliger, møter motbør. Det rammer en utbygger som Johnstad. Han opplever at han blir avspist med smuler i forhold til hva han tror vil å være etterspørselen på boligarealer i Ottestad i årene framover.

Det til tross ville Senterpartiet at hele planen skulle sendes i retur til administrasjonen da saken var til behandling i planutvalget. Ragnhild Finden (Sp) ble nedstemt av Arbeiderpartiet, som vil ha planen ut på høring. Men også hos Ap er signalet tydelig. Det ønskes et enda sterkere jordvern enn det rådmannen har lagt opp til. Stange-politikerne blir dessverre litt alene på Hedmarken i sine bestrebelser på å verne matjorda. Det hører faktisk med til sjeldenhetene at en kommune erkjenner at det å være en jordbrukskommune virkelig forplikter. Dyrka mark trenger et vern, og altfor ofte taper dette vernet når næringslivet eller boligutbyggere trenger plass.

Skal vi ta på alvor at Norge trenger en matproduksjon, må kommunene klare å si nei når dyrka mark er truet. Nå sendes høringsutkastet ut til offentligheten. Dermed blir det mulig å komme med innspill, også for utbyggere som frykter at befolkningsveksten skal forflytte seg. Med høringsrunden får vi også forhåpentligvis en spennende debatt om et svært aktuelt tema. Den bør engasjere flere enn politikerne i Stange kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00