Debatten om kommunesammenslåing her i regionen har utviklet seg til et verbalt bikkjeslagsmål. Senterpartiet har anklaget Ap-ordfører Nils A. Røhne for ikke å vise sitt sanne ansikt i spørsmålet om sammenslåing. Ordfører Røhne har tatt initiativet til å sondere spørsmålet om sammenslåing med Hamar, Løten og Ringsaker. Han har samtidig gjort det klart at han i dag ville stemt mot en sammenslåing for Stanges del. Dette har fått Senterpartiets ordførerkandidat Aasa Gjestvang til å karakterisere Røhnes standpunkt som en «lurestrategi». Også Bygdelista har kastet seg inn i angrepene på Arbeiderpartiet.

Vi har sett den samme debatten i Løten. Det er ingen hemmelighet at Sp ser kommunesammenslåing som et onde. Vi forstår også at dette er en god valgkampsak i et kommunevalg. Verre blir det når man forsøker å skape inntrykk av at politiske motstandere har et annet standpunkt enn de faktisk har. Virkeligheten er jo at Arbeiderpartiet både i Løten og Stange har vært tydelige på sitt nei til sammenslåing. Det gjør det åpenbart vanskelig for Sp å få full uttelling for sin posisjon som et parti mot sentralisering.

Slik vi ser det, fortjener Nils A. Røhne honnør for det arbeidet som er gjort med kommunereformen. Det kan virke som Senterpartiet i sin iver etter å hente stemmer har glemt at kommunene er pålagt å gjennomføre drøftinger med nabokommunene. De er også pålagt å komme med et vedtak innen 1. juli neste år. Med Røhnes initiativ har vi fått reelle samtaler om muligheten for nye kommunegrenser. Det er en forutsetning for i det hele tatt å diskutere kommunereformen.

Vi synes kommunereformen er viktig. Den har som mål å skape større og mer robuste kommuner, for å kunne gi innbyggerne et like godt tjenestetilbud over hele landet. I seg selv burde dette være et interessant tema for alle politiske partier. Dessverre ser vi at Senterpartiet bidrar til å ødelegge en viktig debatt, ved å forsøke å låse politikerne til å innta et standpunkt mot sammenslåing allerede før diskusjonen kommunene imellom er ordentlig i gang. Det er lite fruktbart.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00