I 2015 fikk 3,6 prosent av Hamars innbyggere sosialhjelp, som er 40 prosent mer enn landsgjennomsnittet. Fra 2010 til 2014 økte sosialhjelpen med 50 prosent. Sosialhjelpsmottakere i Hamar blir også værende lenge på stønader. Det tegner seg et bilde av en kommune som ikke får kontroll over sine sosialhjelpsutgifter.

Formannskapet ble tidligere denne uka orientert om at Nav Hamar i 2016 vil få et overforbruk på fem millioner kroner. Hamars rådmann Bjørn Gudbjørgsrud kom, da han ble ansatt i 2015, fra jobben som tjenestedirektør i Nav. Han vektla særlig arbeidet med å få ned sosialhjelpsutgiftene. Gudbjørgsrud uttalte at det ikke var noen grunn til at Hamar hadde et høyere forbruk enn sammenlignbare kommuner. «Dette vil jeg jobbe særskilt med og vie høy oppmerksomhet», sa den nyansatte rådmannen.

Et drøyt år etter konstaterer vi at han ikke har lyktes. I hvert fall ikke så langt. Om oppgaven ble for komplisert, eller om han ikke har viet utfordringene i Nav nok oppmerksomhet slik han lovet vet vi ikke.

Riktignok slutter Hamars Nav-sjef, men ingen ser ut til å klandre ham for manglende styring. Uansett er det rådmannen som har ansvaret, og kanskje er det også forventninger fra politisk hold. En rapport fra Østlandsforskning skal kartlegge hvorfor Hamars sosialhjelpsutgifter er så høye. Der etter håper vi at Gudbjørgsrud innfrir sitt løfte og virkelig vier sosialhjelpsutgiftene høy oppmerksomhet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00