Søppelhentingen er ikke under kontroll i Hamar. Det må vi kunne slå fast etter at Sirkula har registrert 750 tilfeller av «avvik» siden en ny leverandør overtok ansvaret for søppelhåndteringen fra årsskiftet. 750 ganger har ikke søppelet blitt hentet slik det skal. Det er en situasjon som fort kan utvikle seg til kaos.

Vi blir heller ikke helt beroliget når det fra den nye leverandøren RenoNorden uttrykkes tilfredshet «med det store bildet». Det er neppe en beskrivelse innbyggerne i Hamarregionen vil slutte seg til 750 avvik er mye. Når det fra RenoNorden-hold sies at det vil ta 4–6 uker før søppelet hentes etter planen, spør vi oss om forberedelsene har vært gode nok.

Som Hamar-ordfører Einar Busterud påpekte kan det fort oppstå en alvorlig situasjon når søppel ikke blir hentet. Helserisikoen er definitivt til stede, og dette er en kommunal tjeneste som det derfor har stor betydning at fungerer for folk flest.

Det kan se ut som man ikke har brukt tilstrekkelig ressurser på å forberede de ansatte i forkant. Alle vet at en ny leverandør kan ha innkjøringsproblemer, men de kan minimaliseres hvis det brukes tid på å bli kjent med nye ruter og adresser. Slik det framstår nå kommer for mange av søppelrutene som en overraskelse på de nye sjåførene.

Heldigvis har saken allerede nådd politikerne. Saken ble denne uka behandlet av formannskapet som ser alvorlig på situasjonen. Rådmannen skal nå følge opp Sirkula for å tilse at søppelsituasjonen ikke kommer ut av kontroll. Oslo er et grelt eksempel på hvor ille det kan gå hvis søppelet ikke fjernes i tide. Det er en slik situasjon mange nå frykter skal utvikle seg også i Hamarregionen.

Tålmodigheten er derfor begrenset, sier Ringsaker-ordfører Anita Ihle Steen. Vi deler hennes utålmodighet. Vi regner dessuten med at RenoNorden har fanget opp misnøyen og nå gjør det som er mulig for å få søppelhentingen opp på et akseptabelt nivå.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00