Hva er mest lettvint og praktisk? Og hva er mest miljøvennlig? HIAS varsler endringer i ordningen med husholdningsavfall for alle fire kommunene på Hedmarken. Utgangspunktet er at renovasjonsselskapet ønsker en endring med de såkalte småsamlerne, der folk i dag skal kaste glass, papir og metall. Forslaget, som er tenkt innført fra høsten 2016, medfører blant annet at privatpersoner får egne dunker for papp/papir og glass/metall hjemme.

Nyheten om en ny søppelhverdag har fått folk til å kaste seg ut i kommentarfeltet for å si sin mening. Det viktigste spørsmålet for mange er hvor mye dyrere dette blir for dem. HIAS sier at avgiften kan øke med 65 kroner i året, hvis alle kommunene går med på den nye ordningen. Det må man si er en meget liten sum å betale for å kunne kaste søpla si rett utenfor inngangsdøra, i stedet for å måtte kjøre det til en småsamler som kanskje viser seg å være full allerede. Småsamlerne er lett for dem som bor rett i nærheten av en. For de eldre, dem som ikke har bil eller av andre grunner ikke er mobile, vil det derimot være en vesentlig forenkling å få private søppeldunker i stedet for å måtte ta søpla med på bussen eller i rullestolen.

Samtidig er det forståelig at folk ikke verken har plass til eller lyst på enda en dunk i oppkjørselen, i boden eller på tunet, i tillegg til at de bekymrer seg for utsiktene til åtte uker mellom henting og at søppel vil hope seg opp. Det er jo nettopp det som ofte har vist seg å skje ved småsamlerne – bare at da er forsøplinga ute av syne for dem som har levert det fra seg ...

Hovedspørsmålet for HIAS og kommunene som skal ta opp saken i kommunestyrene i løpet av høsten, må likevel være hvorvidt en ny ordning vil få flere mennesker til å kildesortere avfallet. De erfaringene HIAS har hentet inn fra andre steder i landet, viser at et slikt system gjør at flere blir flinkere og tar seg bryet med å skille papp og glass fra det generelle restavfallet. Da er dette en åpenbar forbedring – også med en økt avgift. Hvis det derimot ikke er noen total miljøgevinst i et nytt system, er det liten grunn til å endre dagens praksis.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00