Stein som flyt­ter skin­ne­gan­gen el­ler blir lig­gen­de oppå skin­ne­ne har skapt pro­ble­mer for tog­pas­sa­sje­re­ne. På vei hjem­over blir de be­ord­ret av to­get, og får be­skjed om å ven­te på at NSB skal re­kvi­re­re dro­sje og buss. Det be­tyr noen gan­ger fle­re ti­mers ven­te­tid i var­men, mens kon­duk­tø­re­ne bru­ker mo­bi­len flit­tig for fin­ne noen le­di­ge bus­ser i nær­he­ten.

Det hjel­per lite for pas­sa­sje­re­ne at en­tre­pre­nør­sel­ska­pe­ne som le­der byg­ge­ar­bei­de­ne får 20.000 kro­ner i bot for hvert på­be­gyn­te kvar­ter hvor to­get ikke går. De sis­te uke­ne har NSB inn­kas­sert nes­ten 800.000 kro­ner et­ter sprengningsuhell. Den­ne uka sto to­get i over fire ti­mer, et­ter at en stein flyt­tet skin­ne­gan­gen fle­re cen­ti­me­ter. Men re­nom­me­et til NSB blir ikke noe bed­re av er­stat­nings­sum­men.

Vi an­tar NSB har opp­levd som­me­ren som en marerittsommer. Ikke bare har det opp­stått drifts­stans som føl­ge uhel­le­ne ved spreng­ning. Sol­slyng på grunn av var­me da­ger med tem­pe­ra­tu­rer opp mot 30 gra­der, har gjort at skin­ne­ne man­ge et­ter­mid­da­ger har vært ufor­svar­li­ge å kjø­re på. Buss for tog har kom­met tett i den var­me som­me­ren, og det er in­gen ting NSB kan gjø­re ut­over å for­sø­ke å fin­ne al­ter­na­tiv trans­port så raskt som mu­lig.

Vi kan for­stå frust­ra­sjo­nen hos jern­ba­ne­sel­ska­pet, som ram­mes av pro­ble­mer man ikke har skyl­den for. NSBs jobb er å frak­te pas­sa­sje­re­ne fram så ef­fek­tivt som mu­lig. Det er li­ten tvil om at sel­ska­pet blir sky­te­ski­ve for man­ge rei­sen­de, når to­get ikke går slik det skal. God in­for­ma­sjon og så god plan­legg­ing som mu­lig for å ha al­ter­na­tiv trans­port raskt på ste­det, er nøk­kel­ord for å opp­rett­hol­de et godt om­døm­me. I ok­to­ber er det slutt. Det gjen­står bare 40-50 spreng­nin­ger langs Mjø­sa. Da kan vi igjen håpe at to­ge­ne går som nor­malt.

Klikk for kommentarer
Hva synes du? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Hold en saklig og respektfull tone og husk at mange kan lese det du skriver. Brudd på disse reglene kan føre til at du blir utestengt fra forumet.
Facebook-kommentarer:

HA-redaksjonen overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl 08 og 22. På natten er det stengt for kommentering.

Vi fjerner automatisk kommentarer med obskøne ord, definert av våre moderatorer. Innlegg som rapporteres som misbruk eller spam blir vurdert av Facebooks moderatorer, og skjules automatisk for den som rapporterer.


Dersom du bryter våre debattregler, kan vi gjøre følgende:
  • Slette kommentaren din
  • Utestenge deg

Vi har ikke redaktøransvar for kommentarer som er fjernet fra offentligheten, og som kun er synlige for din private og lukkede vennekrets. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at du som skriver et innlegg vil være personlig ansvarlig for innholdet enten dette fremsettes på våre nettsider eller overfor ditt eget lukkede nettverk med Facebook-venner. Våre journalister og moderatorer vil ikke begrunne verken fjerning av kommentarer eller utestengning av profiler, utover at det skyldes enten brudd på retningslinjene for moderering slik de fremkommer i toppen av alle kommentarfelt, eller avsløring av falske profiler.