Lokalbefolkningen på Strandlykkja slipper å betale bomavgift på E6, slik de hadde fått beskjed om av bompengeselskapet Vegfinans AS. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) grep direkte inn i saken før helgen, og lovte at de skal slippe å betale bomavgift inntil den alternative vegen for lokalbefolkningen er ferdig. Den skal etter planen stå klar først høsten 2016.

For innbyggerne på Strandlykkja er det en stor lettelse at saken ble avgjort så raskt. Bompengeselskapet mente det ikke lå innenfor deres mandat å gi fritak, og Strandlykkja Vel så for seg en lengre klagerunde med Statens vegvesen som klageinstans. For mange av beboerne ville det koste opp mot 6.000 kroner i måneden, når eneste atkomst til huset deres er gjennom bomstasjonen på E6.Vi vil gi honnør til samferdselsminister Solvik-Olsen (Frp) for hans resolutte inngripen. For en statsråd kan dette se ut som en liten sak i den store sammenheng. For mange politikere ville det være fristende å la byråkratiet gjøre jobben, og holde seg unna en slik enkeltsak. Solvik-Olsen har i stedet vist at han bryr seg om den situasjonen de tusen innbyggerne på Strandlykkja urettmessig hadde kommet opp i. Slikt styrker tilliten til politikere generelt.Så regner vi med at samferdselsministeren også synes det var takknemlig å få frigjøre noen fra bompengestasjonenes åk. Positive nyheter i så måte har jo vært mangelvare for Fremskrittspartiet i regjering.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00