Hvor ligger egentlig hovedkontoret til Helse Sør-Øst? Formelt er det ingen tvil om at det statlige helseforetaket skal være plassert i Hamar. Distriktspolitiske hensyn er bakgrunnen for at det ikke skal ligge i Oslo. Men Østlendingen har avdekket at helsegiganten bruker sju millioner kroner på kontorplass i hovedstaden. Det gir grunn til å spørre om den reelle plasseringen ikke er i Hamar, men i Oslo.

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum har utfordret helseminister Bent Høie (H) på hva som er den faktiske plasseringen av hovedkontoret til Helse Sør-Øst. Svaret er avslørende. 71 ansatte arbeider i Hamar og 70 har kontor i Oslo. Fem av åtte ledere har kontor i Oslo, mens bare to har tilholdssted i Hamar.

Som Vedum påpeker overfor Hamar Arbeiderblad betyr dette at 70 statlige arbeidsplasser som burde ligget i Hamar nå er plassert i Oslo. Dette er viktige kompetansearbeidsplasser som Hamar virkelig trenger, mens Oslo knapt vil merke fraværet av dem. Det er altså all grunn til å spørre hvorfor vedtaket fra 2007 om plassering av hovedkontoret i Hamar på denne måten undergraves i det stille.

Sp-lederen har valgt å ta spørsmålet opp i Stortinget. Vi forventer at helseminister Høie lover å følge opp intensjonen med å legge arbeidsplassene utenfor Oslo. Hamar er bare halvannen times togreise unna. Det er ikke akseptabelt at administrasjonen i Helse Sør-Øst på denne måten uthuler distriktspolitikken og undergraver Stortingets vedtak.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00