Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (Smiso) får fortsette sitt viktige arbeid. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) droppet kravet om tilbakebetaling av 612.000 kroner i statlig tilskudd. Konkurstrusselen har hengt over senteret siden det ble kjent at Smiso-ledelsen hadde brukt statlige midler til en sluttavtale for en tidligere daglig leder.

I går feiret ansatte og brukere i Smiso-lokalene med kake. Det har vært en krevende tid med stor uvisshet. Men når feiringen er over er det viktig at Smiso-styret tar innover seg den krystallklare beskjeden som følger vedtaket fra Bufdir.

Det påpekes at styrets handlemåter har medført risiko for at senteret må avvikles, og at den økonomiske situasjonen er betydelig svekket. Staten krever at vertskommunen og Smiso-ledelsen vurderer styrets sammensetning og kompetanse. Dette er sterk kritikk av styrets arbeid. Formannskapet i Stange kommune har kommet til samme konklusjon.

Hamar Arbeiderblad har avdekket graverende økonomiske forhold i Smiso gjennom flere år. Som Bufdir påpeker kunne mangelen på styring ført til konkurs. Derfor er det med bekymring vi registrerer at styreleder Thorleif Sørhol Nielsen ikke helt fanger signalene. Styrelederen opplever ikke vedtaket som et krav om avgang fra hele eller deler av styret. Både av hensyn til staten og Smisos omdømme må styret stille sine plasser til disposisjon.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00