Vi må få tilbake smilet og vårt gode humør, sa Sp-politiker Aasa Gjestvang, som en kommentar til den pågående debatten om kommunesammenslåing. Slik kan det også sies, når man overhodet ikke vil ta i de aspektene ved debatten som handler om kommunenes evne til å utvikle regionen i framtida. Godt humør og patriotisme er selvsagt en god ting, men alene endrer det ikke kommunekartet.

I dag forteller vi at Ringsaker legger problemstillingen død. Det er ikke uventet, slik debatten har utviklet seg. Ringsaker har selvsagt full rett til å innta et slikt standpunkt. Ingen kan hevde at Ringsaker ikke er stor nok til å innfri de kravene som settes til de kommunale tjenestene. Likevel er vi skuffet over hvordan kommunens politikere har stilt seg på sidelinjen i debatten om kommunenes framtidige rolle. Nei-konklusjonen var i realiteten klar før utredningen forelå og før fusjonsdiskusjonen hadde begynt.

Nå gjenstår muligheten for en sammenslåing mellom Stange og Hamar. Vi er enig med Stange-ordfører Nils A. Røhne (Ap) i at grensejusteringer ikke er noe godt alternativ. Det må handle om full sammenslåing eller ikke. Røhne er samtidig innforstått med at mange av de 8.000 innbyggerne i Ottestad føler en sterkere tilknytning til Hamar enn til Stange. Mens Stange har ubebygde områder, er Hamar inneklemt i forhold til økt tilflytting. Til sammen vil en slik kommune få over 50.000 innbyggere. Med felles arealplanlegging kan kommunen øke sin attraktivitet for tilflytting. Det er viktig i en region hvor mangel på vekst er en av de største utfordringene.

Det blir ingen debatt om sammenslåing hvis ingen politikere går i spissen. Vi har tidligere i prosessen savnet de kreftene som virkelig driver valgkamp for en fusjon. Derfor synes vi det er positivt at Høyre-toppene Kirsti Berge og Jane Meyer i henholdsvis Stange og Hamar nå tar til orde for å utrede denne muligheten. Så håper vi også Stange Arbeiderparti kjenner sin besøkelsestid og går inn i prosessen uten å ha tatt standpunkt på forhånd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00