Roen hadde senket seg rundt Senterpartiet etter valget av Trygve Slagsvold Vedum som ny leder. Noen kan ha trodd at partiets svært omstridte nestleder Ola Borten Moe hadde lært noe av den opprivende striden rundt sitt kandidatur, da han med knapp margin ble gjenvalgt på landsmøtet. Hans ferskeste utspill om Israel tyder på at dette bare var en forbigående pause. I Morgenbladet tar nemlig Ola Borten Moe til orde for at Israel bør tilbys medlemskap i NATO.

Overfor Dagsavisen understreker han riktignok at han først og fremst stiller spørsmålet, og at han ikke er konkluderende når han reiser denne problemstillingen. Men når vi samtidig vet at utenrikskomiteens leder, Anniken Huitfeldt (Ap) har tatt til orde for at Norge bør boikotte israelske varer, er det liten tvil om at Ola Borten Moes høyttenking er kontroversiell.

Nestlederen i Senterpartiet mener det ikke er noe vanskeligere å se for seg Israel som en del av NATO, enn Ukraina. Ola Borten Moe vil ha en nyorientering av norsk Midtøsten-politikk. Han skisserer et tettere samarbeid både sikkerhetsmessig og økonomisk. Økt handel med Israel er et mål for Sp-toppen.

Vi burde kanskje ikke være overrasket. Denne type høyttenking har på mange måter vært varemerket til Ola Borten Moe så lenge han har hatt en framtredende rolle i norsk politikk. Og vi gir honnør for viljen til å gå ut med standpunkter som vil oppleves som provoserende.

Vi opplever imidlertid tidspunktet for dette utspillet som på grensen til det usmakelige. De dør i disse dager i hundretall på Gaza-stripen, som en følge av Israels kontinuerlige bombing av dette lille området. Sivile får lide for den gjengjeldelsespolitikk som Israel åpenbart ser som mest effektiv for å skape fred i Midtøsten. Selv sykehus angripes militært. Skal det tenkes nytt om Norges forhold til Israel bør debatten foregå på et tidspunkt hvor det ikke er åpen krig. Akkurat nå er vi svært glade for at Israel ikke kan kalles en av våre allierte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00