Høgskolen i Gjøvik har valgt NTNU i Trondheim for framtida. Høgskolen blir nå lagt inn under Norges teknisk-vitenskapelige universitet, og dermed en del av den internasjonale satsingen til NTNU. Det er industrimiljøet i Gjøvikregionen og samarbeidet med næringslivet som har bidratt til at NTNU har vært på frierføtter hos Høgskolen i Gjøvik. For den som fortsatt hadde er ørlite håp om å skape nytt liv i prosessen for innlandsuniversitetet, var dette den definitive dødsdommen.

Nyheten har avstedkommet nærmest dørgende stillhet. I hvert fall i de miljøer som vanligvis snakker varmt om Innlandets betydning. Så langt vi kan se har ingen toneangivende politikere verken i Hedmark eller Oppland funnet grunn til å uttale seg om at et innlandsuniversitet nå er endelig skrinlagt.Dette er selvsagt en god nyhet for Høgskolen i Gjøvik, som har gjort et valg. Men for Innlandet er det et enda et tilbakeslag. I 2005 ble det «røkt fredspipe» på Biri, etter at «Arena Innlandet» konkluderte med at det i 2012 skulle etableres et innlandsuniversitet. Ti år etter kan vi konstatere at millionene har rullet ut, men universitetet har forsvunnet i piperøyken.Det blir interessant å se hvordan høyskolene i Hedmark og Lillehammer forholder seg til den nye situasjonen. Får vi nå en ytterligere oppsplitting, hvor de to gjenværende utdanningsinstitusjonene på hver sin kant finner nye partnere? Signalet fra regjeringen er at det ønskes færre universiteter og høyskoler. Både Hedmark og Lillehammer må dokumentere sin eksistensberettigelse.For Innlandet går utviklingen i negativ retning. Utredningene for et nytt innlandssykehus fortsetter ufortrødent. Vi synes dessverre vi kjenner igjen mange likhetstrekk fra samtalene om et universitet. Endeløse utredninger, mistenksomhet kommuner og fylker imellom, kamp om lokalisering og ingen sentrale politikere som fronter prosessen. Bare Eidsiva har klart å samle Innlandet. Kanskje noen bør spørre Ola M. Rinnan hva som er nøkkelen?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00