Det var en gledens dag for det store flertall av bilister som passerer Strandlykkja, da man kunne klippe snoren for nye 18 kilometer med ferdig firefelts motorveg.

Men med den nye fine vegstrekningen følger også bomstasjonene. 42 kroner hver gang du passerer. Den alternative vegen for lokalbefolkningen, som slett ikke har behov for å kjøre ut på store E6, er ikke klar før høsten 2016.

I går fortalte Hamar Arbeiderblad om hvordan tobarnsmor Mette Bakken må bruke mellom 3.000 og 5.800 kroner i måneden på bomstasjonen ved Espa, mens hun venter på den alternative vegen.

For henne og de øvrige beboerne på Strandlykkja er akkurat nå E6 den eneste vegen når de skal til og fra huset sitt. Strandlykkja Vel har sendt en søknad om dispensasjon til bompengeselskapet Vegfinans AS. Selskapet har håndtert den så firkantet og byråkratisk som mulig.

Selskapets driftssjef viser til stortingsproposisjonen som omhandler denne strekningen av E6, og fastslår at det ikke finnes spesifisert noen fritaksordninger. Dermed har beboerne på Strandlykkja å betale.Nå er saken klaget inn til Statens vegvesen.

Forhåpentligvis bruker man der fornuften. Det er helt urimelig at 1.000 mennesker skal straffes hardt økonomisk, fordi deres lokale veg ikke er ferdigbygget samtidig som bomstasjonen åpnet.

Dette bør være en enkel søknad å innvilge.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00