I barnehagene i Ringsaker lærer ungene matte, engelsk og norsk. For å forberede fire-fem-åringene og gjøre overgangen til skolestart så myk som mulig, etablerer barnehagene førskolegrupper der ungene introduseres for fagområder som inkluderer blant annet språk og tekst, antall, rom og form, etikk, samfunn og kreativitet.

Unger flest gleder seg til å begynne på skolen, få bøker og pennal, å begynne å lære. De liker å føle seg store og vokser på å bli behandlet som fornuftige individer, derfor er det stas å være med i førskolegruppa i barnehagen. Lærere for første trinn i grunnskolen sier også at de godt kan merke forskjell på unger som har og ikke har gått i barnehage. De som ikke har erfaring med barnehagelivet trenger mye lengre tid på å tilpasse seg hverdagen i skolen. Unger som har gått i barnehage kjenner reglene med å rekke opp hånda og vente på tur, de vet hvordan det fungerer når de må forholde seg til store grupper og en voksen leder som ikke er ens egen forelder. Sosiale ferdigheter og en grunnleggende trygghet er det viktigste barnehagen kan lære ungene. At de derimot skal lære engelsk fra de er fem år, kommer vesentlig lenger ned på lista.Det er ikke enighet i pedagogiske miljøer om at skolefag bør introduseres for barnehagebarn. Mari Pettersvold og Solveig Østrem ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold er blant dem som har kritisert et prosjekt i Agder, der barnehagene drev mer systematisk undervisning av de eldste ungene. Forskerne mener resultatet kan være akkurat motsatt av ønsket effekt; forskjellen mellom barna øker, og de, fordi de ikke er modne nok til å håndtere strukturert opplæring, får slett ingen flying start på skoletida. Det er en grunn til at skolestart er lagt til året man fyller seks, og selv da opplever skolene utfordringer i klasserommet fordi nivået på såkalt skolemodenhet er så ulikt. Det skal derfor ikke settes eksplisitte læremål for barnehagebarn, selv ikke i vår iver etter å «løfte norsk skole». Barnehagens pedagoger må sørge for at lek, fellesskap og nysgjerrighet er hovedfokus, og gjennom det håpe at man også utvikler ungenes lyst til å lære. Resten skal overlates til skolen - og foreldrene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00