Rådmannen i Stange har ikke latt seg overbevise om at grendeskolene må bestå. Til tross for fire folkemøter med til dels høy temperatur holder han fast ved forslaget om færre skoler. Det er ikke vanskelig å forstå at innbyggerne i Åsbygda kjemper med nebb og klør for sin skole. Ap-politiker Terje Vestheim er en av dem som har gått i bresjen for å bevare småskolene. Han frykter at Stange skal bli en fraflyttingskommune hvis skolene legges ned.

Vi tror tvert imot at Stanges mulighet ligger i å bygge opp færre, større skoler som skaper gode læringsmuligheter og et godt elevmiljø. Folk har en lei tendens til å ville bo der det bor mange andre. De oppsøker også de tilbudene de synes er best, selv om intensjonene om å bevare de lokale institusjonene er aldri så gode. Det er den brutale sannheten når nærbutikken i Åsbygda må gi opp.

Skog, vann, badeplass, fiske, ski, jakt og en akseptabel reiseveg til jobb er blant de kvalitetene Vestheim peker på. Vi har ingen problemer med å slutte oss til denne beskrivelsen. Men da må disse faktorene være sterke nok til at bygdesamfunnet også trekker til seg innbyggere. Skolen kan ikke være til for å holde liv i bygda. I stedet skal den gi barn og ungdom læring som gjør dem best mulig i stand til å mestre yrkeslivet. Vi vet at større skoler generelt gir både bedre læring gjennom et mer faglig kompetent personale, og et bedre skolemiljø siden elevene får et større sosialt nettverk.

Som Hamar Arbeiderblad skrev lørdag ble det for 40 år siden laget en reguleringsplan med plass til 110 husstander. Likevel er det bare bygd 30 boliger. Utviklingen har ikke gått Åsbygdas vei, og det tyder på at kvalitetene man finner der ikke alene er nok til å få befolkningsvekst. Å klore seg fast til skolen er dessverre bare en utsettelse.

I stedet ligger bygdenes håp i at Stange styrker Stangebyen. Et vitalt kommunesenter er første skritt for å tiltrekke seg flere innbyggere. Får man et attraktivt sentrum kan det med tida også føre til at folk vil bosette seg også i utkanten, slik vi ser i blant annet Hamar og Ringsaker.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00