I dag stenger kranene klokka halv to om natta. Leder i Hamar Frp, Erling Behrens, viser til Lillehammer, Ringsaker og Elverum. Alle disse nabokommunene tillater skjenking av alkohol lenger utover natten enn Hamar.

Det er ingen overraskelse at Frp kommer med sitt utspill nå. En liberal alkoholpolitikk har vært partiets varemerke i alle år. Nå skal kommunen på nytt se på sin alkoholpolitiske plan og utestedenes skjenketider. Siden 2008 har Hamar valgt en mer restriktiv holdning enn mange andre byer.

Det er god grunn til å forta en ny vurdering av skjenketidene. Hamar har tatt store sprang i sin utvikling siden 2008, da politikerne valgte å stramme inn. Uansett hvilket alkoholpolitisk syn man har, handler skjenketider også om Hamars attraktivitet som moderne by.

Vi synes imidlertid politikerne bør legge stor vekt på politiets vurderinger. Sikkerhet og ro i byen må gå foran den enkeltes behov for å drikke utover natten. Politistasjonssjef Bjørn Lier er tydelig på at det har blitt langt færre voldsepisoder i helgene etter innskrenking av skjenketiden. Vi forstår at den som ønsker å åpne nattklubb i Hamar vil ønske seg en time lengre skjenking. Vi bør heller sette pris på at byen har et natteliv uten for mange voldsepisoder. De som synes kvelden og natten har for få timer når festen starter, kan jo gå ut på byen noen timer før.

Les også
NYHET Frp vil øke skjenketidene.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00