Formann Petter Børde i Skibladners Venner liker ikke at HA sist onsdag skrev om kritikken som er blitt rettet mot foreningen for håndteringen av saken om renoveringen av stoler og bord i matsalongen om bord på Skibladner. I et innlegg på våre debattsider i dag skriver Børde at HA har valgt å publisere mange og bevisste overtramp og at omtalen av saken inneholder opplagte feil, mange usannheter og grove injurierende påstander om hele styret generelt og en av styremedlemmene spesielt. Børde kaller oppslaget usmakelig, og stiller spørsmål ved HAs motiv i saken.

HAs utgangspunkt i denne saken er at det er stilt svært kritiske spørsmål om hvordan foreningens styre har skjøttet sine roller i en konkret sak. Det er ingen liten klubb det dreier seg om. Skibladners Venner er Norges tredje største venneforening, med sine 1.800 medlemmer, og det er forvaltningen av disse medlemmenes penger det settes spørsmålstegn ved.

Det er reist kritikk mot at kostnadssummen som under tvil ble godkjent på årsmøtet i 2013 året etter viste seg å være dobbelt så høy som vedtatt. - Tallet 130.000 kroner skulle aldri framkommet i årsmeldingen. Det var en feil fra styret. Vi visste at det kom til å bli dyrere, har Børde sagt til HA. Det er uenighet om dette ble sagt eller ikke på årsmøtet. - Jeg vil tro det ble nevnt, var Børdes antydning overfor HA. Den andre hovedinnvendingen var at jobben ble delt ut til et av styrets medlemmer. - Vi tar selvkritikk på dette, sa Børde til HA sist onsdag. Dagen etter fulgte han opp med å beklage at styret ikke tok stilling til en mulig inhabilitet. - Dette må jeg som styreleder ta på min kappe, sa han.

Det er altså liten tvil om at det er gjort åpenbare feil i saken. Det er tvil om årsmøtet har fått informasjon om den kostnadssprekken noen visste ville komme, og det er delt ut en jobb til et styremedlem uten at det er undersøkt om det fantes billigere alternativer for bruk av medlemmenes penger. En organisasjon med en slik størrelse og innflytelse må finne seg i å bli stilt kritiske spørsmål om dette.

Se også debattinnlegg på side 22.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00