Skattemyndighetene sier utleie av Airbnb-leiligheter må skattlegges. Det er Dagens Næringsliv som i går kunne fortelle at en privat investor hadde spurt Skattedirektoratet om han måtte skatte av inntekter på to leiligheter han skulle kjøpe og leie ut via Airbnb. Han fikk bekreftende svar på at han må regne med både inntektsskatt og moms på slik virksomhet.

Den nye delingsøkonomien har ført til en prinsipiell debatt om hvordan de nye tjenestene skal reguleres i samfunnet. Mange har jublet for at kjøper og selger av tjenester knyttes direkte til hverandre, slik at ingen mellomledd skal ha noen fortjeneste. Dermed slipper man dyre hotellopphold, hvor det betales både skatt og moms.

Airbnb er en av de mest utbredte tjenestene innenfor den nye delingsøkonomien. Boligeiere leier ut et rom eller hele leiligheten sin når de selv ikke bor der. Det knyttes direkte kontakt mellom mulige leietakere og utleier. Ifølge DN bodde 197.000 Airbnb-medlemmer en eller flere netter hos norske utleiere i 2015.

Nå kan det se ut som delingsøkonomien innhentes av skattemyndighetene. Hvis det er snakk om utleie av et visst omfang må det skattemessig regnes som en virksomhet, som dermed er skattepliktig etter vanlige regler fastslår Skattedirektoratet. Dermed er det grunn til å tro at mange Airbnb-aktører vil oppleve langt lavere lønnsomhet enn det som har vært tilfelle til nå.

Det er naturlig at direktøren for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold er svært fornøyd med konklusjonen til Skattedirektoratet. Airbnb er en direkte konkurrent til den etablerte hotellnæringen, og utfordrer hele reiselivsmarkedet. Vi ser selvsagt fordelene for den enkelte med å kunne skaffe seg et rimelig sted å bo i stedet for å bo på hotell. Men samtidig betyr delingsøkonomien i dette tilfellet at samfunnet går glipp av skatteinntekter som kommer fellesskapet til gode. Derfor synes vi konklusjonen til skattemyndighetene er logisk. Næringsvirksomhet må behandles likt, også når den omfatter Airbnb.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00