Igjen diskuteres det hvordan vår boliggjeld skal begrenses. Den voldsomme prisveksten i Oslo-området har skremt politikerne. Med rekordlave renter har det knapt noen gang vært så billig å låne penger. Men en slik situasjon vil ikke vare evig, og hva skjer den dagen rentene øker? Vi risikerer at mange ikke lenger kan betjene sine låneforpliktelser, og slik vil boligmarkedet klappe sammen.

Men finansminister Siv Jensen (Frp) kan ikke regne med at Norges Bank setter opp lånerentene med det første. Det vil gi økt ledighet og begrense nødvendig vekst i norsk økonomi. Finanstilsynet foreslår i stedet at egenandelen for boligkjøpere skal bli enda høyere, og at det innføres en maksgrense for lån i forhold til inntekt.

Vi synes begge forslagene er dårlige. Først og fremst rammer de unge førstegangskjøpere, som får enda større problemer med å komme seg inn på boligmarkedet. Dessuten er det store prisforskjeller i ulike deler av landet. Mens en regulering av lån i forhold til inntekt kanskje kan fungere i Oslo-markedet, kan det være meningsløst i distriktene.

Politikerne ser ikke ut til å våge å irritere velgerne med å øke skatten på bolig. Vi tror det først og fremst er de som er velstående nok til å eie mer enn den boligen de selv bor i, som bidrar til å presse prisene oppover. En hardere beskatning av bolig nummer to vil på sikt kunne dempe prisveksten. Nå er boligkjøp blitt en attraktiv form for sparing. Men økt skatt er neppe det Siv Jensen ønsker å gå inn i valgkampen med.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00