I et debattinnlegg her i Hamar Arbeiderblad tydeliggjør ordfører Morten Aspeli (Ap) denne problemstillingen. Vi synes det er bra at det nå kommer et signal fra ordføreren om hvilke områder som kan regne med budsjettkutt.

Innlegget er riktignok provosert fram av Høyre og Fremskrittspartiet, som har gått høyt på banen med løfte om at barn og unge ikke skal rammes av nedskjæringer. Ordførerkandidatene Knut Fangberget (H) og Erling Behrens (Frp) har til og med lovet en økt satsing på barnehagene i Hamar i den kommende fireårsperioden. Flere ansatte per barn i henhold til vedtatt strategiplan. Da er det betimelig å spørre om det er de eldre på aldersinstitusjonene som må regne med et dårligere tilbud.

Ordføreren konkretiserer ikke hvor han mener aktiviteten må reduseres. Men den planen kommer før sommeren, slik at velgerne får vite hva de ulike partiene faktisk står for før valget. Skal vi tolke Aspelis innlegg er det ingen sektorer som unngår kutt. Når vi samtidig vet at Arbeiderpartiet har de eldre som sin kjernesak i valgkampen, må nok barn og unge forberede seg på et dårligere tilbud i skole og barnehage hvis Ap fortsatt skal styre.

Vi har sans for å tanken om å prioritere barn og unge. Men vi kan ikke være med på en rasering av eldresektoren. En økt satsing på barnehagene framstår som et velgerfrieri av dimensjoner. Skal det ha noen form for troverdighet, må Høyre og Frp klargjøre hvem som betaler regningen.

Med nyheten om underskuddet i Ankerskogen som bakteppe, vil vi for vår del også oppfordre politikerne til å gå grundig gjennom inntektssiden Er det en kommunal oppgave å subsidiere Ankerskogen, og drive et eget velværeanlegg? Er det grunn til å se nøyere på hva det koster å bruke idrettsanleggene i Hamar, som tilbyr det aller beste også sammenlignet med andre byer her i landet? Hamar tilbyr offentlige tjenester som holder høy kvalitet. Kanskje må vi være villige til å betale litt mer for dette, hvis vi ikke vil at enkeltgrupper skal være alene om å ta regningen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00